ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Θεσσαλονίκης 58, Άγιος Ιωάννης, Ρέντης, 182 33ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΗΣ

Τηλ.: 210 491 6025 - 210 491 8438ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πλαστικές σακούλες κατασκευασμένες με ειδικά υλικά για πλήρωση με οικοδομικά υλικά. Υψηλής αντοχής, σε διάφορες διαστάσεις, σε εκτυπωμένη ή ατύπωτη μορφή.

Πάντα με παρθένες πρώτες ύλες και ειδικές συνταγές ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος λόγος αντοχής προς βάρος σακούλας.