ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

Θεσσαλονίκης 58, Άγιος Ιωάννης, Ρέντης, 182 33ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΗΣ

Τηλ.: 210 491 6025 - 210 491 8438ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία της εταιρίας ξεκινά το 1966 σαν ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΕΝ. – ΕΥΑΓ. Σ. ΠΕΡΙΑΞΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ’ και μετατρέπεται το 1973 σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΕΝ. & ΣΙΑ ΟΕ και διακριτικό τίτλο ‘ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ’. Τη σημερινή νομική της μορφή την αποκτά το 1989 οπότε ιδρύεται η ΒΕΝ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΒΕΕ – ‘ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ’ ανώνυμη εταιρία. Με έδρα ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στεγασμένης έκτασης τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, η εταιρία μας κατασκευάζει και διακινεί περισσότερους από εκατόν τριάντα τόνους προϊόντων μηνιαίως.

Παράλληλα, πιστή στο δόγμα που θέλει οποιαδήποτε υγιή επιχείρηση να εξελίσσεται και να επενδύει σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, προβαίνει σε συνεχείς επενδύσεις επί σειρά συναπτών ετών με στόχο την συνεχή βελτίωση των προσφερομένων προϊόντων και τη διεύρυνση της γκάμας τους. Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του τελευταίου επενδυτικού της σχεδίου, η δυναμικότητα της εταιρίας μας θα ξεπερνά τους διακόσους πενήντα τόνους μηνιαίως.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας μας. Με χρήση σύγχρονων μονάδων ανακύκλωσης τα απορρίμματα συσκευασίας από την παραγωγική διαδικασία είναι σχεδόν μηδενικά. Όλες οι διαδικασίες εντός της παραγωγικής μονάδας, είναι προσανατολισμένες προς ένα καλύτερο αύριο με καθαρότερο περιβάλλον. Για το λόγω αυτό έχει εισάγει στη διαδικασία παραγωγής εδώ και παραπάνω από μία πενταετία την οξο-διασπώμενη τεχνολογία δημιουργώντας διασπώμενα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013